VEM FAN ÄR DU?

vemfan1

FÖRELÄSNING

 

60 MIN

 

PRIS: 5000:- 

 

RASISM, IDENTITET

 

Mellan kalops och Norra Stockholms ungdomsliv formades Andreas Meijer till den han nu är. Som barn växte han upp i Stockholms nedre medelklass och det var inte förrän i tonåren han förstod att han inte riktigt platsade in som ”helyllesvensk”, inte i allas ögon i alla fall.

 

I och med avsaknaden av tillhörighet kunde han på ett enkelt sätt förflytta sig mellan olika samhällsgrupper. Denna sociala resa, som fortfarande pågår, gav upphov till funderingar kring vad som egentligen skapar en människas identitet. Oavsett om det var hans egna upplevelser eller generella funderingar kring kön/genus, ekonomi, sociala förutsättningar så har fokus legat på marginaliserade grupper i samhället, lokalt och globalt. Vem bestämmer regler för dessa grupper, i vilket syfte och på vilka nivåer gäller vilka regelverk?

 

Vi får ta del av Andreas barn-, och ungdomsår fram till idag för att i del två av föreläsningen fokusera på identitetsskapande faktorer och grundläggande värderingar i samhället – på nätet, i skolan och i privatlivet.

 

Andreas Meijer är gymnasielärare i historia och geografi. Vid sidan av yrkeslivet ägnar han mycket tid med sin familj men också genom att skriva och debattera samhällsfrågor i olika forum, främst genom olika nätverk på internet. Sedan hösten 2012 skriver han regelbundet för sidan ”Motargument mot näthat och rasism”, vilken verkar för att skapa större kunskap kring rasism, samhällsstrukturer och agerande på internet.

 

Tillbaks till föreläsningar