PRISER

priser1

De flesta föreläsningar är ca 60 minuter långa och har ett grundpris, ska föreläsningen genomföras på en skola så tillkommer ingen moms.
Föreläsning som finns och presenteras här på sidan har grundpris 5000 kronor

 

Arbetsmaterial till föreläsningen, som tillägg. Från 1000 kronor för standardmaterial. Vid material som tas fram genom ett samarbete, i syfte att möta en eller flera specifika frågor så diskuterar vi oss fram till priset.

 

Föreläsning med tillhörande seminarium/efterarbete 5000 kronor för föreläsningen och 2000 kronor per efterkommande timme, tillägg för framtagande av material.

 

Andreas är legitimerad lärare i historia och geografi (åk 7- gy) och har utarbetat sina föreläsningar för att möta läroplanernas tanke kring värdegrundsarbete. Ett populärt användningsområde är att inleda med Andreas föreläsning “Vem fan är du” och sedan välja något tema för vidare arbete – där material kan tas fram för att just passa er.